Navigace

Obsah

Knihovna roku 2018

Pořadatelem této soutěže je Ministerstvo kultury ČR, které v prostorách Klementina tyto prestižní ceny uděluje. Celkem jsou udělovány pouze tři ocenení.

CENA KNIHOVNA ROKU 2018 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Cena Knihovna roku v kategorii základní knihovna se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven.

Do celostátního kola bylo v letošním roce vybráno celkem 13 knihoven z celé České republiky. Vyhlašování cen probíhá za účasti zástupců Ministerstva kultury, Národní knihovny České republiky a dalších prestižních organizací.

Za přítomnosti ministra kultury Antonína Staňka proběhlo vyhlašování výsledků soutěže, z jehož rukou převzala vedoucí Obecní hnihovny v Horní Vsi Jitka Kapounová diplom (cenu) a další věcné dary pro knihovnu v kategorii "základní knihovna" za mimořádné naplňování role knihovny jako komunitního centra napříč všemi generacemi návštěvníků v moderních uživatelsky příznivých prostorách.

 

Zde najdete více informcí:

https://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2018/knihovna-roku-ceny-udelene-roku-2018

 mamka

Tiskové zprávy v deníku Bohemia:

 

článek 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Chod knihovny v Horní Vsi ocenilo ministerstvo kulturyčlánek 2

 

Zde si můžete prohlédnout fotografie

 

Napsala o nás Krajská knihovna Vysočiny: krajská knihovna vysočiny