Navigace

Obsah

Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů

Stanovisko MŠMT k problematice škol jako OVM

 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Nařízení vlády č. 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech

Zákon č. 100/2010 Sb., kterým se mění zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech

Zákon č.167/2012 Sb. (675,82 KB), kterým se mění zákon č.11/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 101/2010 Sb., kterým se mění zákon č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů a zákon č.227/2009 Sb.

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy