Navigace

Obsah

Užitečné informace

v této záložce se Vám budeme snažit prezentovat zajímavé, nutné, či potřebné informace spjaté s každodenním životem.

Pokud zde budou odkazy na konkrétní poskytovatele služeb, není to reklama, nýbrž základní dostupná informace.

Podkapitoly:

- Povinné revize kotlů

- Rozbory pitné vody

- Projekt kanalizace a ČOV

- Veřejné osvětlení a jeho modernizace

 

 

TVRDOST VODY

Z rozboru surové vody ze dne 1.4.2019 – hodnota 0,21  mmol/l to znamená, že je u nás velmi měkká voda.

 

Tvrdost vody

Tvrdost vody popisuje podíl mineralizace vody. Obecně se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou skladbou horniny, kterou protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech často liší. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové.

Meze tvrdosti vody

Pitná voda

Mmol/l

Velmi tvrdá

˃ 3,76

tvrdá

2,51 – 3,75

Středně tvrdá

1,26 – 2,5

měkká

0,7 – 1,25

Velmi měkká

< 0,5