Navigace

Obsah

Krizové řízení

v obci

Horní Ves

Na této stránce najdete stručné informace o sytému krizového řízení v obci Horní Ves.

Krizový štáb je tvořen členy zastupitelstva obce.

Krizový plán obce řeší postupy chování v krizových situacích, které se mohou na území obce vyskytnout v různém rozsahu.

Krizový plán je zde ke stažení

Přehled o kontaktech a způsoby oznámení přehledně stanovuje metodika krizového řízení, která je zde ke stažení

 

Příklady krizových situací: požáry, havárie, výskyt nebezpečných látek, dopravní nehody, výbuchy, povodně apod.

 

Zátopové území v obci Horní Ves

zátopové území